Parabrahma Bhagwan Shri Swaminarayan,
Anandswarup Swami,
2 Nov 2020

Akshar-Purushottam Siddhant Based on the Vachanamrut,
Pujya Viveksagar Swami,
3 Nov 2020

Bhagwan Swaminarayan Reveals Gunatitanand Swami As Mul Akshar,
Gnaneshwar Swami,
4 Nov 2020

Akshar-Purushottam Darshan Is an Eternal Vedic Doctrine,
Bhadresh Swami,
5 Nov 2020

Gunatitanand Swami Is Aksharbrahma: Historic Sampradayik Proofs,
Shrutiprakash Swami,
6 Nov 2020

Bhagatji Maharaj Spreads the Glory of Gunatitanand Swami as Aksharbrahma,
Priyavrat Swami,
7 Nov 2020

Ravi Satsang Sabha, 8 Nov 2020

Shastriji Maharaj Boldly Revives the Akshar-Purushottam Doctrine,
Aksharvatsal Swami,
9 Nov 2020

Shastriji Maharaj's Wise and Saintly Ways,
Pujya Ishwarcharan Swami,
10 Nov 2020

Yogiji Maharaj's Unique College of Brahmavidya,
11 Nov 2020

Worldwide Reverence for the Akshar-Purushottam Doctrine,
Brahmavihari Swami,
12 Nov 2020

Mahant Swami Maharaj Advances the Akshar Purushottam Doctrine,
Atmaswarup Swami,
13 Nov 2020

Worldwide Acceptance of the Akshar Purushottam Darshan,
Atmatrupt Swami,
16 Nov 2020

Relevance of ‘Aksharam Aham Purushottam Dasosmi’ in Daily Life,
Adarshjivan Swami,
17 Nov 2020

Exemplary Lives of Bhagwan Swaminarayan and the Gunatit Gurus,
Pujya Doctor Swami,
18 Nov 2020

© 1999-2021 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS