Day 1:
Bhagwan Swaminarayan's Glory Echoes Everywhere,
Aksharvatsal Swami,
16 Apr 2021
Day 1:
Parabrahma Shri Swaminarayan Bhagwanki Mahima Paramhansoki Drashti se,
Narayanmuni Swami,
16 Apr 2021
Day 2:
Shriji Maharaj: As Seen by the Paramhansas,
Narayanmuni Swami,
17 Apr 2021
Day 2:
Parabrahma Shri Swaminarayan Bhagwanki Mahima Shri Mukh se,
Adarshjivan Swami,
17 Apr 2021
Day 3:
Kirtan Aradhana,
Pujya Viveksagar Swami,
18 Apr 2021
Day 3:
Parabrahma Shri Swaminarayan Bhagwanka Mahima Gan,
Kirtan Aradhana,
18 Apr 2021
Day 4:
Shri Hari in His Own Words,
Adarshjivan Swami,
19 Apr 2021
Day 4:
Parabrahma Shri Swaminarayan Bhagwanki Mahima Itihaski Drashtise,
Kirtan Aradhana,
19 Apr 2021
Day 5:
Shri Hari As Revealed by the Gunatit Gurus,
Anandswarup Swami,
20 Apr 2021
Day 5:
Parabrahma Shri Swaminarayan Bhagwanki Mahima Aksharki Drashtise,
Anandswarupdas Swami,
20 Apr 2021
Day 6:
Shri Swaminarayan Jayanti Celebration,
21 Apr 2021
Day 6:
Hindi - Shri Swaminarayan Jayanti Celebration,
21 Apr 2021

© 1999-2021 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS