Guruhari Darshan 14-19 Jul 2017

Guruhari Ashirwad 18 Jul 2017 (Morning)

Guruhari Ashirwad 18 Jul 2017 (Evening)

Guruhari Ashirwad 19 Jul 2017 (Morning)

© 1999-2020 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS