1 Shri Hari Travels to Surat
4
     
2 A Ripe and Firm Devotee
7
     
3
Timeline: Navsari and the Swaminarayan Sampradaya
9
     
4
BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Navsari
14
     
5
Grand Nagar Yatra
17
     
6
Yagna for World Peace
18
     
7 Murti-Pratishtha Ceremony of BAPS Swaminarayan Mandir
19
     
8
Murti-Pratishtha Celebration Assembly 21
     
9
Pramukh Swami Maharaj’s Devotion to Thakorji 23
     
10 Letters to Pramukh Swami Maharaj
28
     
11
How Satsang Exams Have Helped Me 32
     
12
Inspirations 33
     
13
Mahant Swami Maharaj’s Vicharan 35
     
14
Living with Swamishri 41
     
15
Akshar-Purushottam Darshan Mukhpath Mahotsav 44
     
16
Brazilian President Jair Bolsonaro Visits Swaminarayan Akshardham, Delhi 45
     
17
Myanmar President Win Myint, Visits Swaminarayan Akshardham, Delhi 45
     
18
BAPS News 46
     
19
Tribute: Pujya Satsangijivan Swami 48

 

Past Bliss


© 1999-2024 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS