1 An Air of Gloom
4
     
2 Shrimad Bhagavad Gitã: V ishãd Yoga
7
     
3
Prasadi Mandapam
9
     
4
Pramukh Swami Maharaj’s Vicharan
28
     
5
Living With Swamishri
31
     
6
Shilanyas Mahotsav, New Jersey, USA
32
     
7 Dr APJ Abdul Kalam Visits Watershow, Gandhinagar
34
     
8
UK Bal-Balika National Summer Camp 2010, London 34
     
9
Shri Amitabh Bachchan Visits Watershow, Gandhinagar 35
     
10 East Africa Kishore-Kishori Shibir 2010, Kenya
36
     
11
North America Kishore-Kishori & Bal-Balika Summer Shibirs 2010 36
     
12
Campus Sabhas & University Talks – 2009-10, UK 37
     
13
National Kishore-Kishori Shibir 2010, UK 38

Past Bliss


© 1999-2024 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS