ક્રમ

તારીખ

વિષય

વક્તા

1
10/10/2022
પૂજ્ય આનંદસ્વરૂપ સ્વામી
2
11/10/2022
પૂજ્ય વિવેકસાગર સ્વામી
3
12/10/2022
પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી
4
13/10/2022
પૂજ્ય ભદ્રેશ સ્વામી
5
14/10/2022
પૂજ્ય શ્રુતિપ્રકાશદાસ સ્વામી
6
15/10/2022
પૂજ્ય પ્રિયવ્રત સ્વામી
7
16/10/2022
પૂજ્ય નારાયણમુનિ સ્વામી
8
17/10/2022
પૂજ્ય અક્ષરવત્સલ સ્વામી
9
18/10/2022
સદ્ગુરુ સંતો સાથે પ્રશ્નોત્તરી
10
19/10/2022
પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામી
11
20/10/2022
પૂજ્ય આત્મસ્વરૂપ સ્વામી
12
21/10/2022
પૂજ્ય આત્મતૃપ્ત સ્વામી
13
22/10/2022
પૂજ્ય આદર્શજીવન સ્વામી
15
23/10/2022
પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામી
14
24/10/2022
પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી

 


© 1999-2024 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS