ક્રમ

તારીખ

વિષય તથા ગ્રંથ

વક્તા

પ્રેરણા

1
૧૨/૨/૨૦૨૧
આ મુંડાવ્યું છે તે અક્ષરપુરુષોત્તમ માટે મુંડાવ્યું છે.
પૂજ્ય પ્રિયસ્વરૂપ સ્વામી
પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી
2
૧૩/૨/૨૦૨૧
આપણે તો અક્ષરપુરુષોત્તમના બળદિયા છીએ.
પૂજ્ય શ્રીજીકીર્તન સ્વામી
પૂજ્ય વિવેકસાગર સ્વામી
3
૧૪/૨/૨૦૨૧ (રવિસભા)
અક્ષરપુરુષોત્તમની વાત મારા માથા પર બેસીને કરે તો પણ ઓછું છે.
પૂજ્ય આનંદસ્વરૂપ સ્વામી
પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી
4
૧૫/૨/૨૦૨૧
અક્ષરપુરુષોત્તમ માટે વેચાવું પડે તો પણ ઓછું છે.
પૂજ્ય આદર્શસ્વરૂપ સ્વામી
પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી
5
૧૬/૨/૨૦૨૧
‘એવા હતા મારા ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ’
બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજની દૃષ્ટિએ ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજને નિહાળીએ.

 


© 1999-2024 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS