7:30 AM - New York
12:30 PM - London
2:30 PM - Kenya
3:30 PM - Dubai
9:30 PM - Sydney
11:30 PM - Auckland

© 1999-2024 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS