સ્ટાફ જોઈએ છે
  • આઈ.ટી.આઈ. મા ઇન્સ્ટ્રકટર તરીકે જોડવા માંગતા ડીગ્રી - ડીપ્લોમા મિકેનિકલ/ઇલેક્ટ્રિકલ/સીવીલ/આઈ.ટી./ કોમ્પ્યુટર/કોમ્પ્યુટર સાયન્સ/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન/MBA/ BBA/ફેશન એપેરલ ટેકનોલોજી/ડ્રેસ મેકિંગ/ગારમેન્ટ ફેબ્રિકેટિંગમાં લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ [email protected] દ્વારા વિગતવાર બાયો-ડેટા મોકલી આપવો.
  • કોન્ટેક્ટ નં.: મો: ૬૩૫૩૩૭૧૧૪૩ / ૯૪૨૬૦૩૦૭૯૭
  • લાયકાત: સંલગ્ન ગ્રુપની ડીગ્રી સાથે ૧ વર્ષનો અનુભવ અથવા ડિપ્લોમા સાથે ૨ વર્ષનો અનુભવ અથવા આઈ.ટી.આઈ. સાથે ૩ વર્ષનો અનુભવ જરૂરી. ઉમેદવારની ઓછામાં ઓછી ઉમર ૨૧ વર્ષ.
No. Name Qualification Designation
1 Patel Pankajkumar P. Diploma in Mechanical Principal
2 Jani Bhargavkumar A. BCA, Msc.IT Sup. Inst. COPA
3 Rathva Rakeshbhai K. B.E Electrical Sup. Inst. ET
4 Rathwa RameshKumar G. B.E Mechanical Sup. Inst. FITTER
5 Rathva Nileshbhai R. Diploma Mechanical Sup. Inst. WELDER
6 Rathava Premabhai M. Master Tailor Sup. Inst. MW
7 Rathva Laxmanbhai C. Mobile Eng. Asst. sup. Inst. AM
8 Rathva Navneet ITI wireman Asst. Sup. Inst. ET

 

© 1999-2024 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS