વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટેના એડમીશનની પ્રક્રિયા તારીખ ૦૧/૦૪/૨૦૨૪ શરુ થઈ ગયેલ છે.
વધુ માહિતી માટે BAPS સ્વામિનારાયણ આઈ.ટી.આઈ – બોડેલીની રૂબરૂ મુલાકાત લેવા વિનંતી.

એડમીશન માટે જરૂરી ડોકયુમેન્ટ્સ

 • શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર (લીવીંગ સર્ટીફીકેટ)
 • ધો. ૭,૮,૯ કે ૧૦ માંથી  જે છેલ્લે પાસ હોય તેની માર્કશીટ.
 • જો ધો. ૧૦ પાસ કર્યું હોય તો તેનું ટ્રાયલ સર્ટીફીકેટ
 • જાતિનો દાખલો
 • વાલી નો આવકનો દાખલો
 • પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટોગ્રાફ(૪ નંગ)
 • આધારકાર્ડ
 • બેંક પાસબુકનું પહેલું પેજ જેમાં ખાતાને લગતી તમામ વિગત હોય તેની ઝેરોક્ષ
 • બેંક સાથે મોબાઈલ અને આધારકાર્ડ સાથે મોબાઈલ ફરજીયાત લીંક કરેલું હોવું જોઈએ.
 • ચુટણી કાર્ડ
 • રેશનકાર્ડ
 • તાલીમાર્થીનું પોતાનું ઈ-મેઈલ એડ્રેસ
 • પોતાનો રેગ્યુલર ઉપયોગમાં હોય એવો વોટ્સએપ મોબાઈલ નંબર
 • 7, 12, 8 અ નો ઉતારો
 
નોંધ : ઉપરના તમામ ડોકયુમેન્ટ્સની ૪ ઝેરોક્ષ કોપી તેમજ ઓરીજીનલ ડોકયુમેન્ટ્સ સાથે લાવવા.
© 1999-2024 Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS Swaminarayan Sanstha), Swaminarayan Aksharpith | Privacy Policy | Terms & Conditions | Feedback |   RSS